Sök i databasen


Svenska Akademins ordbok (SAOB)

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en omfattande historisk kartläggning av det svenska språket från 1521 och fram till våra dagar. SAOB är en i raden av historiska ordböcker på olika språk som i de flesta fall påbörjades redan under 1800-talet. Första bandet av SAOB (A-Anlöpning ) publicerades 1898 och det trettiotredje bandet (Svär-Talkumera ) kom ut 2002. I SAOB kan man se hur enskilda ord har använts under århundradena, vad de betyder, varifrån de kommer osv.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.