Sök i databasen


Global Grant

Populär

Stipendiedatabasen GlobalGrant innehåller information om mer än 15.000 olika stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. Den ger dig den information du behöver som namn, adress och villkor för din ansökan samt telefonnummer och i förekommande fall webbadress.

Databastyp


Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.