Sök i databasen


Ingenta Connect

Databasen (som har införlivat UnCover) innehåller referenser och abstracts till över 15 milj. artiklar från över 28.000 tidskrifter.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.