Sök i databasen


Cambridge Dictionaries Online

Cambridge University Press

Sju olika lexikon är sökbara: Cambridge Advanced Lerner´s Dictionary; Cambridge Dictionary of American English; Cambridge International of Idioms; Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs; Cambridge Klett Compact, French-English; Cambridge Klett Compact, Spanish-English.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.