Sök i databasen


FASS

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

På FASS.se finns aktuell information om samtliga Sveriges godkända läkemedel. Förutom läkemedelsinformation finns det patientinformation, information om patientorganisationer, en läkarbok m.m. FASS.se består av tre delar: en portal för allmänheten, en för förskrivare och en för djur.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.