Sök i databasen


AGRICOLA (AGRICultural Online Access)

The National Agricultural Library (USA)

Databasen innehåller mer än 3.000.000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, kapitel ur böcker, konferensrapporter, tekniska rapporter, serier m.m. Innehåller främst poster från 1970 och framåt, men här finns även en del äldre material, t. ex. referenser till tryckt material från 1600-talet. En hel del länkar till fulltextmaterial finns.Täcker in alla större ämnen inom lantbruksområdet.

Täckning

1970 - nutid. Abstracts från 1980.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.
Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.