Sök i databasen


KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)

Karlsruhe universitetsbibliotek

Detta är inte en nationell bibliotekskatalog. Men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. Det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. Totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.