Sök i databasen


Bibsys

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. Norges motsvarighet till Libris. Från BIBSYS kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i Norge, Nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.