Anmärkning

Biblioteket prenumererar inte på den fullständiga databasen

Sök i databasen


Kompass

Kompass Sverige AB

Innehåller information om 1,8 miljoner företag, 3,5 miljoner befattningshavare och över 700.000 varumärkesnamn och agenturer världen över. Eget klassifikationssystem innehållande c:a 50.000 rubriker över varor och tjänster, översatt till c:a 40 språk.

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Slutanvändaravtal
Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-HH-anknytna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Allmänna användningsvillkor.