Anmärkning

Söktips: På skärmen Sökning kombineras flera ord automatiskt. Höger- och vänster trunkering görs med *. Fraser söks med " ". I Boolesk sökning finns sökoperatorerna och, eller, inte via fälten alla dessa ord, något av dessa ord, utan dessa ord.

Sök i databasen


Artikelsök

Populär

Bibliotekstjänst (BTJ)

Svensk artikeldatabas. Mer än 1.300.000 referenser till ca 15 svenska dagstidningar och 550 svenska tidskrifter. Årsböcker är indexerade fram till 1997. Referenser till recensioner av litteratur, film, teater och konstutställningar. Via avtal finns det ibland länk till fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

Täckning

1979 -

Ämnen

En del databaser kan täcka in ett ämne mer eller mindre.

Databastyp


Läs mer

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

Allmänna användningsvillkor.