Bibliotekets öppettider

Bokinkast!

Du vet väl att du kan återlämna böcker även efter stängning via vårt bokinkast. Du finner det vid sidan av entrén.

OBS! Efter kl. 16.00 kan du endast få begränsad service.

uppdaterad

2019-02-27

Kontakt

Dela