Bibliotekets öppettider

För att minimera smittspridning får endast 50 personer vistas samtidigt i biblioteket. Om det är fullt i biblioteket är du välkommen att återkomma senare eller använda någon annan studieplats på campus.

Bokinkast

När biblioteket är stängt kan du återlämna böcker i bokinkastet. Du finner det till vänster om entrén.

uppdaterad

2020-06-26

Kontakt

Dela

Kontakt