Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tentamen

Tentamen, eller tenta, är ett prov som ofta ges i slutet av en kurs. Här finns viktig information om vilka regler som gäller när du skriver tenta på Högskolan i Halmstad.

Anmälan i Studentladok krävs för salstentor

För att få skriva en salstenta måste du anmäla dig i Studentladok i förväg. Om du inte anmäler dig under anmälningsperioden missar du tentatillfället och måste skriva omtentan i stället. Se vår instruktionsvideo om hur du anmäler dig nedan. Observera att du inte kan anmäla dig i efterhand.

Obs! Kontakta Servicecenter innan anmälningsperioden har passerat om du inte kan anmäla dig i Studentladok.

Anmälningstider VT 2019

30 jan–13 feb

För tentor i vecka 8

6 feb–20 feb

För tentor i vecka 9

13 feb–27 feb

För tentor i vecka 10

25 feb–10 mars

För tentor i vecka 12

6 mars–20 mars

För tentor i vecka 13

13 mars–27 mars

För tentor i vecka 14

20 mars–3 april

För tentor i vecka 15

1 april–14 april

För tentor i vecka 17

10 april–24 april

För tentor i vecka 18

17 april–1 maj

För tentor i vecka 19

6 maj–19 maj

För tentor i vecka 22–23

22 maj–5 juni

För tentor i vecka 24

27 juni–4 augusti

För tentor i vecka 33


Regler vid salstenta

  • Ta med giltig legitimation.
  • Kom i god tid, gärna 20 minuter före utsatt tid så att alla hinner komma in i salen innan tentan startar. Observera att du inte blir insläppt om du kommer senare än 30 minuter efter utsatt tid.
  • Du får ha med dig mat och dryck och äta under tiden.
  • Du är själv ansvarig för att ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna.
  • Anteckningar, datorer, mobiltelefoner är inte tillåtna vid skrivplatsen. Penna, suddgummi och linjal däremot är alltid tillåtna hjälpmedel
  • Tidigast efter 40 minuter får du lämna salen, det gäller även för toalettbesök.
  • Du får inte prata med andra tentander.

Anonyma salstentor

Högskolan inför successivt anonyma tentor i ett antal program/kurser. Observera att detta inte gäller alla studenter ännu.

Kom ihåg din anonymkod!

Du som ska skriva en tenta anonymt får en så kallad anonymitetskod i Studentladok när du anmäler dig. Anonymitetskoden måste du komma ihåg att ta med dig på en lapp till tentasalen.

Anonyma tentor ges på samtliga kurser och program på Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Hämta tentor och uppgifter i Servicecenter

Tidigast två arbetsdagar efter att du har fått betyg i Studentladok kan du hämta ut den rättade tentan / uppgiften i Servicecenter. Kom ihåg att ta med giltig legitimation!

Om du vill begära omprövning av ditt betyg ska du inte hämta ut tentan eller uppgiften i original. Be då Servicecenter om en kopia. Det är inte tillåtet att i efterhand ändra angivna svar eller examinators bedömning, det kan medföra straffansvar enligt Brottsbalken, och du kan bli skyldig till urkundsförfalskning.

Lokaler för salstentor

Sal BINGO är en lokal precis utanför campus. Lokalen ligger i det gula huset mittemot Högskolans parkeringshus och har adress Pilefeltsgatan 54.

Hus X ligger mitt på campus, mellan hus S, Q och P.

Se campuskartanPDF (pdf, 228.1 kB) om du är osäker på var lokalen ligger.

Olika typer av tentor

En salstenta skriver du i en föreläsningssal samtidigt som dina kursare. Hemtenta är en inlämningsuppgift då du använder kurslitteraturen aktivt och ofta har flera dagar på dig att slutföra uppgiften. Det finns även muntliga och laborativa tentor, vilken examinationsform som gäller för din kurs står i kursplanen. Blir du underkänd får du göra en omtenta.

Om examinationsformen för din kurs är en muntlig tenta gäller andra regler. Vid muntlig tenta anmäler du dig till din lärare. Senast en vecka före tentatillfället måste du meddela att du planerar att genomföra tentan. Vid muntlig tentamen bör ytterligare en lärare vara bisittare och föra anteckningar, samt ge sin bedömning av din prestation.

Övningstentor

Vill du titta på gamla tentor när du pluggar? Övningstentorna finns i Blackboard under fliken ”My studies”. Där listas alla kurser du har tillgång till.

Sidan uppdaterad 2019-02-12