Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studentinflytande

Kvalitetsarbetet

Studenterna har rätt enligt lag att utöva inflytande över sin utbildning. Studenternas erfarenheter och synpunkter ska tas tillvara i allt utvecklingsarbete. Kvalitetsarbetet ska ses som en gemensam angelägenhet för högskolan och studenterna. Högskolorna ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. 

Studentrepresentanter

Reglerna om studentrepresentanter rör dels studenternas rätt att utse representanter till beslutande och beredande organ vid Högskolan, dels bestämmelser om antal representanter till vissa organ. Studenterna har rätt att utse minst tre ledamöter till högskolestyrelsen och till Högskolans särskilda organ: utbildningsnämnd, lärarutbildningsnämnd, forskningsnämnd samt två ledamöter till disciplinnämnd. Högskolan i Halmstad har också i lokala regler fastställt antal studentrepresentanter vid övriga officiellt fastställda organ inom Högskolan. Högskolan har beslutat att arvodera studentrepresentanter i Högskolans officiellt fastställda organ.

Kontakta studentkåren om du vill engagera dig som studentrepresentant.

Studentinflytande i Högskolans årsredovisning

I anslutning till Högskolans årsredovisning har studentkår vid Högskolan möjlighet att lämna sin syn på Högskolans utveckling.  
 

Sidan uppdaterad 2017-01-09