Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hantering av studenters personuppgifter

På denna sida har vi sammanställt hur Högskolan behandlar personuppgifter för sina studenter. För mer information om hur Högskolan behandlar personuppgifter - se hh.se/dataskydd!

Samtliga studenters personuppgifter

Ändamål

Behandling

Typ av uppgifter

IT-system

Hantera din ansökan och göra urval för antagning

Prövning av ansökan och urval för antagning

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betyg och meriter

Studentladok, som får uppgifterna från antagning.se. MoveOn för internationella studenter.

Studentkonto för att du ska kunna använda Högskolans IT-resurser

För att identifiera dig som användare i olika IT-system

Namn, personnummer, kontaktuppgifter

Kontodatabas

Epost mm (Office 365)

Automatgenererat konto för epost

Namn och genererad epostadress

Office365

Passerkort

Ge dig tillgång till lokaler, utifrån de kurser du läser

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kursregistrering, foto

Passersystemen

Klass- och grupplistor

Lärare kan ta ut listor över klasser och grupper av studenter

Namn, personnummer, epost, foto

Klasslistor

Undervisning

Inlämning, bedömning, återkoppling, grund för resultatrapportering

Namn, personnummer, kontaktuppgifter samt innehåll i respektive moment

Blackboard, kursspecifika IT-system

Anmälan till tenta

Administration av tentor

Namn, personnummer, kontaktuppgifter

Studentladok

Registrering av resultat

Resultatrapportering (betyg)

Resultat

Studentladok

Kursvärdering

Sammanställning av värderingar på gruppnivå

Epost för utskick av kursvärdering samt inskickad kursvärdering

Kursvärderingssystem

Studentkåren

Informationsutskick och medlemsregister

Namn, personnummer, kontaktuppgifter

Studentkårens register

Studenthälsa

Studentregister för samtliga studenter. Journaluppgifter för de studentkontakter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen

Namn, personnummer, kontaktuppgifter. Journalföring

ProRenata


Vissa studenters personuppgifter

Ändamål

Behandling

Typ av uppgifter

IT-system

Publicering av godkänd uppsats (examensarbete)

Publicering

Examensarbete och namn

DiVA

Examensbevis/kursbevis

Prövning av ansökan

Namn, personnummer, studieresultat

Studentladok, Arkivet

Helpdesk (frågor kring IT, bibliotek, utbildningsadministration mm)

Ärendehantering

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, ditt ärende

Helpdesk

Biblioteksstöd (böcker, tidskrifter mm)

Lånehantering

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, lån

Bibliotekssystemet

Studievägledning

Jämförande av studiemeriter och ev kompletterande studier, utifrån önskemål

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, meriter

Uppgifter hämtas från andra system, t.ex. antagning, studentladok

Eventanmälningar

Administration av deltagande

Respektive events anmälningsuppgifter

hh.se

Anstånd, studieuppehåll, studieavbrott

Administration av önskad förändring

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, förändringen

Studentladok, diariet

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

Administration av VFU

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, VFU-uppgifter

VFU-databasen, Klipp

Tillgodoräknande

Administration av önskemål om tillgodoräknande

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, tillgodoräknanden

Studentladok, diariet, arkivet

Pedagogiskt stöd

Prövning av ansökan om pedagogiskt stöd

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, intyg från sakkunnig kring funktionsnedsättning

Nais

Disciplinära åtgärder

Hantering av anmälan om förseelse

Namn, personnummer, kontaktuppgifter samt förseelse

Diariet, Studentladok

Sidan uppdaterad 2018-11-12