Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan som myndighet

Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under regeringen finns det ett antal lagar och förordningar, exempelvis högskolelagen och högskoleförordningen, som reglerar verksamheten.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Högskolan av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i Högskolans verksamhet. En del av offentlighetsprincipen, handlingsoffentligheten, innebär i princip att alla, svenska medborgare och utlänningar, har rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Huvudregeln är alltså att allmänna handlingar är offentliga. För att en handling ska bli hemlig måste det finnas stöd för detta i offentlighets- och sekretesslagen. Det är framför allt vissa beslut som rör enskilda personer som kan vara sekretessbelagda.

Handlingar som är allmänna/offentliga:

 • uppgifter i studiedokumentationssystemet Ladok
 • tentamensresultat
 • det skrivna provet efter fastställt betyg
 • tidigare givna tentamensfrågor
 • rapporter, uppsatser med mera efter fastställt betyg.

Studiedokumentation (uppgifter i Ladok)

Varje högskola eller universitet måste föra studieregister med uppgifter individuellt för varje student. Följande uppgifter ska dokumenteras:

 • behörighet
 • urvalsgrund
 • antagning
 • deltagande i utbildning och prov
 • studieresultat
 • betyg
 • tillgodoräknande av utbildning
 • examen

I studieregistret anges varje student med namn och personnummer. Fullständigt personnummer eller namn får dock inte användas vid anslag avseende provresultat, varken på akademiernas anslagstavla eller på webbsida. Detta gäller även om webbsidan är skyddad av lösenord.

Handlingar kan begäras ut

Allmänna handlingar kan begäras ut mot avgift enligt avgiftsförordningen. Detta gäller även skriftliga provsvar. Dessa får lämnas ut till en student efter betygsättning och registrering i studieregistret Ladok. Om en student begär omprövning av betyg ska provsvaret bevaras i två år. Högskolan i Halmstad har en egen handling kring hantering av allmänna handlingar och diarieföring.

Sidan uppdaterad 2017-12-18