Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för informationsteknologi
Forskarutbildning

Halmstad Embedded and Intelligent Systems reserach (EIS) är akademins forskningsmiljö med många doktorander och handledare som är aktiva i forskningsprojekt i nära samarbete med industrin.

Forskarutbildningen inom EIS vuxit fram genom ett långvarigt samarbete med andra universitet och högskolor. Akademin har rätt att utforma examen på forskarnivå inom området informationsteknologi.

Forskarutbildningsområdet informationsteknologi

Allmän studieplan för DATATEKNIK, PDF (pdf, 59 kB)fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2015-06-04.

Allmän studieplan för SIGNAL- OCH SYSTEMTEKNIK, PDF (pdf, 59 kB)fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2015-06-04.

Allmän studieplan för INFORMATIK,PDF (pdf, 51.1 kB) fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2015-10-08.

Övergripande kurs på forskarnivå

Hälsoinnovation – teori och metod 7,5 hp
länk till annan webbplats
(Health Innovation Theory and Methods 7.5 credits)
Planeras att genomföras under hösten 2017/the course is planned to start in the autumn of 2017

Mer information och intresseanmälan sker på sidan över kurser på forskarnivå som ges på Högskolan.

Forskning inom fyra teknikområden

Mer information om forskarutbildningen på Akademin för informationsteknologi. Du kan också kontakta studierektorn för forskarutbildningenlänk till annan webbplats.  

Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt inom akademins fyra teknikområden som också är ansvariga för de olika ämnena inom är det övergripande forskningsområde informationsteknologi.

Högskolans allmänna information om forskarutbildning på högskolan finns i Doktorandguiden. Här finns också blanketter och anvisningar.

Omfattning och upplägg

Som doktorand bedriver du utbildning på forskarnivå genom studier och forskningsarbete på heltid i 4 år. I praktiken brukar det ta 5 år eftersom man också deltar i annat arbete, oftast undervisning, motsvarande ca 20 % av heltid. När du är antagen och börjar din forskarutbildning utses två handledare åt dig, en huvudhandledare och en biträdande handledare. Dina handledare och en tredje person (som inte är direkt kopplad till din forskning) bildar en stödkommitté som tillsammans med dig kontinuerligt följer upp dina studier och ditt arbete.

Händer på Akademin för informationsteknologi kan du se vilka licentiatseminarier, disputationer och andra evenemang som är på gång.

Hur blir man doktorand hos oss?

Vanligtvis annonserar vi ut doktorandanställningar som söks i konkurrens och de annonseras bl.a. ut på Lediga anställningar på Högskolans webbplats. Men, du kan också skicka en intresseanmälan till studierektorn för forskarutbildningen. Två gånger per år går vi igenom de intresseanmälningar som har kommit in och då bedömer vi om vi har möjlighet att erbjuda handledning.

Vill du veta mera om forskarutbildningen, forskarskolorna, tänkbara forskningsprojekt, att bli anställd som doktorand eller att bli industridoktorand, etc, så mejla studierektorn för forskarutbildningen eller titta på vår information om forskarutbildningen hos oss (på engelska) .  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig om du tycker att vår forskarutbildning verkar intressant för dig!

Vill du veta mer om vad som gäller för den som är doktorand i Sverige så kan du läsa mer på Högskoleverkets information Doktorandhandboken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-02