Avdelningen för bygg- och energiteknik

Avdelningen för bygg- och energiteknik bedriver utbildning och forskning inom bygg och energi.

På byggingenjörsprogrammet är inriktningen dels byggkonstruktion och projektering, dels byggproduktion och projektledning. Inriktningen på energiingenjörsprogrammet är förnybar energi.

Inom energiteknik bedrivs forskning inom fjärrvärme, vindkraft och smart energianvändning. Inom fjärrvärme behandlas till exempel lågtemperatursytem och utbyggnad av fjärrvärme i Europa och Kina.

Forskning inom byggteknik bedrivs inom bland annat ledning och organisering av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer.

Forskarna på den här avdelningen hör till forskningsmiljöerna Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL) och Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

uppdaterad

2019-04-15

Kontakt

Dela