Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan vid Akademin för hälsa och välfärd

Samverkan med omvärlden är en viktig del av verksamheten vid Akademin för hälsa och välfärd. På akademin strävar vi alltid efter att möta arbetsmarknadens behov. Vi influeras av företag och myndigheter samtidigt som vi erbjuder allmänheten att ta del av de vetenskapliga framsteg som görs inom samtida forskning.

Samverkan på akademin bedrivs ofta tvärvetenskapligt tillsammans med högskolans övriga akademier för att på bästa vis möta omvärldens intressenter. Vi arbetar också i nätverk med nationella och internationella aktörer.  

Akademin erbjuder också uppdragsutbildningar. Företag och myndigheter väljer ofta att kompetensutveckla sin personal genom skräddarsydda utbildningar som tas fram tillsammans med våra kompetenta lärare och forskare.

Sidan uppdaterad 2017-10-02