Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademin för hälsa och välfärd

Vid Akademin för hälsa och välfärd bedrivs utbildning, forskning och samverkan inom samhälls- och beteendevetenskap och omvårdnad.

Akademins program inom grundutbildning är hälsopedagogiskt program, idrottsvetenskap, organisering och ledning av arbete och välfärd, samhällsförändring och social hållbarhet, sjuksköterskeprogrammet, samt det unika programmet professionell idrottskarriär och arbetsliv.

Vidare har vi magisterprogram inom handikappvetenskap, masterprogram i hälsa och livsstil samt erbjuder specialistsjuksköterskeexamina inom områden som distriktsjuksköterska, psykiatrisk vård, ögonsjukvård och vård av barn och ungdom.

Vi har även forskarutbildning inom området Hälsa och livsstil.

Forskningen vid akademin organiseras inom Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI), som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Vi eftersträvar att forskningen utgår ifrån samhällets och individers behov samt har en tydlig profil där forskningen vänder sig till de människor som forskningen berör.

Sidan uppdaterad 2018-09-20