Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Forskarutbildning i innovationsvetenskap

Innovationsvetenskap som forskarutbildningsområde inkluderar forskning inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områden, teknik och naturvetenskap med gemensamt fokus på innovationer, dess tillblivelse, framväxt, kommersialisering och etablering på marknaden.

Innovationer är omskakande processer, ibland till och med omvälvande. Kännetecknande för forskarutbildningen i innovationsvetenskap är stor empirisk närhet, deltagande i internationella sammanhang och en nära samverkan med forskare i olika forskningsprojekt där doktorander och seniora forskare arbetar tillsammans under hela forskarutbildningen. En flervetenskaplig dialog tillhör därför vardagen för forskarna och doktoranderna inom området.
Mer information om området innovationsvetenskap

Forskare i innovationsvetenskap använder olika perspektiv, teoretiska utgångspunkter, modeller och metoder i den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.
Mer information om forskarutbildning i Innovationsvetenskap

Ansvaret för forskarutbildningen i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad ligger på forskningsmiljön Centrum för Innovation, Entreprenörskap och Lärande (CIEL).

Navid Ghannad

Sidan uppdaterad 2019-01-08