Informationssäkerhetsevent

Nu kan vi presentera ett nytt datum för informationssäkerhetseventet som är framflyttad till hösten 2020. Konferensen kommer anordnas digitalt den 24 september. Tillsammans kommer vi att fördjupa oss i ämnet informationssäkerhet och diskutera en säkrare informationshantering i Halland. En fråga som är ännu mer aktuell i följderna av corona och förflyttningen till en digital tillvaro.

Informationssäkerhet

Om konferensen

Informationssäkerhet är en utmaning och en viktig uppgift för organisationer att hantera, framför allt när vård- och omsorgsverksamheter digitaliseras och krav på personuppgiftshantering skärps. I augusti 2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) i kraft. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat sitt tillsynsarbete. Utmaningen att göra vad som förväntas av oss gällande ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt. Under konferensen kommer nationella aktörer att dela med sig av sin kunskap i ämnet informationssäkerhet. Konferensen kommer att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Sammantaget förväntas dagen bidra till en säkrare informationshantering och samverkan i Halland.
Medverkande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp: Du som är verksam inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdssektorn i Halland och är anställd i någon av kommunerna i Halland, Region Halland eller Högskolan i Halmstad. Eventet riktar sig till chefer, utvecklingsledare, systemförvaltare och andra professioner och personer med intresse för ämnet informationssäkerhet. 

Nytt datum: 24 september 2020.
Plats: Digitalt via mötesverktyget Zoom. Högskolan har en säker installation av Zoom (SUNET Zoom).

Anmälan

Ny anmälan har öppnats i samband med flyttad konferens. Anmäl dig genom att fylla i formuläret. Dagen innan konferensen kommer vi skicka information till dig om hur du ansluter till eventet och annan praktisk information. Du som hade anmält dig till den 2 april (tidigare datum för konferensen) måste anmäla dig igen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 september klockan 23.30.

Program

09.00–09.10 Välkommen
Lena German Millberg (projektledare Digga Halland) välkomnar deltagare till konferensen och presenterar moderator Fia Ewald.
09.10–10.15 Juridiska nyheter och trender, Agnes Hammarstrand 
Vad är på gång i den juridiska världen inom tech, IT och dataskydd? Agnes Hammarstrand förklarar att juridiken inom IT har blivit allt mer i fokus efter att GDPR började gälla. Agnes delar med sig av lärdomarna från rättsfall och tipsar om vad som är viktigt att tänka på i arbetet. Passet avslutas med gruppdiskussioner och möjlighet att ställa frågor.
10.15–10.30 Paus
10.30–11.30 Implementering av NIS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättar om myndighetens NIS-uppdrag och det stöd de erbjuder till verksamheter som omfattas. Efteråt ges utrymme för gruppdiskussioner och möjlighet att ställa frågor.
11.30–12.15 Lunch
12.15–13.15 Resultat och lärdomar från inspektioner, Inspektionen för vård och omsorg
Representant från Inspektionen för vård och omsorg berättar om tillsynsarbetet och ger praktiska exempel på frågor som de ställer och resultatet efter genomförda inspektioner. Avslutas med gruppdiskussioner och möjlighet att ställa frågor.
13.15–13.30 Paus
13.30–14.45 Säkerheten är inget hinder, Fia Ewald
Fia Ewald menar bestämt att externa krav kan förenas med verksamheters behov om man förstår att informationssäkerhet inte är ett hinder. Fia delar med sig av hur informationssäkerhet kan hanteras i praktiken. Föreläsningen följs av gruppdiskussioner och möjlighet att ställa frågor.
14.45–15.00 Summering av dagen
Fia Ewald och Lena German Millberg knyter ihop säcken och tillsammans utvärderar vi dagen.

Föreläsare på konferensen

Agnes Hammarstrand

Agnes Hammarstrand har två år i rad blivit framröstad som den advokat svenska advokater själva helst anlitar i ett affärsjuridiskt ärende. Hon är expert på IT-juridik och dataskydd, ger råd inom området och förhandlar avtal. Hon leder ett stort team på en advokatfirma och är en uppskattad föreläsare. På konferensen kommer hon att berätta vad som är på gång i den juridiska världen inom tech, IT och dataskydd och sy ihop det med vikten av nformationssäkerhet för att skydda tillgångar och förvalta förtroende.

Fia Ewald

Sakkunnig och flitig nationell debattör i ämnet informationssäkerhet, kännetecknar Fia Ewald som kommer vara moderator och huvudtalare på konferensen. Fias förhållningssätt till informationssäkerhet beskrivs bäst ”det aldrig får bli ett självändamål”. Hon menar att informationssäkerhet ska hanteras med sikte på att stödja organisationens mål genom att utveckla och skydda informationshanteringen. På konferensen kommer Fia Ewald att hålla i workshops och föreläsa om att informationssäkerhet inte ska betraktas som ett hinder.

Digga Halland och ESF

uppdaterad

2020-09-21

Kontakt

Dela