Informationssäkerhetsevent

Välkommen till en dag där vi tillsammans kommer fördjupa oss i ämnet informationssäkerhet och diskutera en säkrare informationshantering i Halland. Sidan uppdateras löpande.

Informationssäkerhet

Beskrivning av konferensen
Informationssäkerhet är en utmaning och en viktig uppgift för organisationer att hantera, framför allt när vård- och omsorgsverksamheter digitaliseras och krav på personuppgiftshantering skärps. I augusti 2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) i kraft. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat sitt tillsynsarbete. Utmaningen att göra vad som förväntas av oss gällande ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt. Under konferensen kommer nationella aktörer att dela med sig av sin kunskap i ämnet informationssäkerhet. Konferensen kommer att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Sammantaget förväntas dagen bidra till en säkrare informationshantering och samverkan i Halland.
Medverkande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp: Du som är verksam inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdssektorn. Eventet riktar sig till chefer, utvecklingsledare, systemförvaltare och andra professioner och personer med intresse för ämnet informationssäkerhet. 

Datum: 2 april 2020
Tid: 08.30 - 16.00
Plats: Högskolan i Halmstad, Högskolehallen, hus Q.

Deltagandet är kostnadsfritt och om du är deltagare i Digga Halland kommer du att närvarorapportera.

Program
Uppdateras löpande.

Anmälan
Det är inte möjligt att anmäla sig till eventet än. I samband med uppdateringar av sidan kommer anmälan att öppnas.

Digga Halland och ESF

uppdaterad

2019-12-19

Kontakt

Dela

Relaterat

Här kan redaktören placera information som kan anses vara relaterad till innehållet på sidan.