Sök

Halmstad Professionals - Cybersäkerhet i organisationer

Detta är ett digitalt event som hålls i Zoom. Zoomlänken skickas ut till medlemmar i nätverket. Anmäl dig till nätverket Halmstad Professionals via länken till höger.

Eventet hålls på engelska.

I denna föreläsning kommer Rasool Muhammad Ahsan, universitetadjunkt i nätverksforensik, att ge berätta om cybersäkerhet till alla som arbetar i eller vill vara en del av organisatoriska informationssystem och nätverk.

Vi kommer få lära oss om hur man hanterar cybersäkerhetsrisker, identifierar olika typer av vanliga hot, utvärderar säkerheten och inför försiktighetsåtgärder för att undvika incidenter.