Sök

Licentiatseminarium - Galina Sidorenko

Uppsatsens titel:
"Safety of Cooperative Automated Driving: Analysis and Optimization"

Opponent: Professor Elisabeth Uhlemann, Mälardalens Högskola
Examinator: Professor Mark Dougherty, Högskolan i Halmstad
Handledare: Professor Alexey Vinel, Högskolan i Halmstad

Välkommen!