Demokratin i klimatkrisens tid Daniel Lindvall - Tankesmedjan Ideas

Vilka utmaningar ställer klimatförändringarna på vår demokrati och har demokratin förmåga att hantera krisen? Daniel Lindvall pratar om frågor i skärningslinjen mellan demokratin och klimatet bland annat utifrån sin bok Upphettning.

Daniel Lindvall forskar om Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap på Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Han skriver och föreläser om demokrati- och klimatfrågor. Daniel Lindvall har varit huvudsekreterare för fyra statliga utredningar, däribland demokrativillkorsutredningen.

Välkommen att anmäla dig!

Den nya Tankesmedjan Ideas har ett brett perspektiv på samhället och är en tvärvetenskaplig mötesplats för dialog om samhällets samtids- och framtidsfrågor. Ideas har sin hemvist hos Akademin för lärande, humaniora och samhälle och vill samla representanter inom och utom Högskolan för samtal och för att vara en angelägen mötesplats i Halmstad och Sverige.