Docentföreläsningar inom statsvetenskap och pedagogik

Onsdagen den 27 oktober uppmärksammas nya docenter vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS).

Alla, anställda och studenter såväl som allmänhet, är välkomna att lyssna på deras föreläsningar om respektive forskningsområde.

Föreläsningarna:

Jeanette Sjöberg, docent i pedagogik: "Lärande och aktörskap i digitala miljöer - villkor och förutsättningar"

Sara Svensson, docent i statsvetenskap: "Från det gränslösa Europa till gränsernas Europa: institutions-byggande i europeiska gränsländer"

Det går bra att delta på plats, på DLC (Digitalt laborativt centrum) i Hus Q på Högskolan i Halmstad, alternativt digitalt via länk (länken publiceras senare).

De som samlas på DLC bjuds också på mingel och tilltugg efter föreläsningar. Då firas även docenter som tidigare i år genomfört sina docentföreläsningar, Emilia Aldrin, docent i svenska språket och Göran Karlsson, docent i utbildningsvetenskap.

Välkomna!

(För anställda vid Högskolan i Halmstad gäller att den som vill komma till föreläsningarna på plats på DLC anmäler sitt intresse via Högskolans medarbetarwebb Insidan, se LHS.)