New Business Models Conference

Konferensen New Business Models är en plattform för tvärvetenskaplig forskning som ger rum för nya och innovativa forskningsfilosofier och metoder. Här möts akademiker och praktiker för att presentera den senaste forskningen inom hållbar affärsmodellering.

2021 års tema för konferensen är New Business Models in a Decade of Action: Sustainable, Evidence-based and Impactful. Temat är inspirerat av FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030s initiativ för att accelerera utvecklingen av hållbara lösningar till världens största utmaningar. De vill mobilisera fler regeringar, civilsamhället och företag samt få människor att se hur de globala målen kan bli deras egna. Därför är fokus på nästa års upplaga av konferensen hur innovativa affärsmodeller kan bidra till att snabba på utvecklingen av det praktiska genomförandet för att uppnå de hållbara målen. Fokus är också att skapa en tvärvetenskaplig miljö som involverar flera intressenter för en övergång till ett hållbart samhälle för framtiden.