Anmälan öppnar specialistsjuksköterska hösten 2020

Från den 17 februari till den 16 mars kan du söka till våra specialistsjuksköterskeprogram som startar hösten 2020. Du hittar mer information om vilka program du kan söka på vår webbplats eller antagning.se.