Utexpo 2020

Examensmässan Utexpo är en stor årlig höjdpunkt på Högskolan i Halmstad då visar hundratals studenter upp sina examensarbeten för allmänheten.

3 juni
Internmässa (examinatorer och jury besöker montrarna) klockan 10.0011.00.
Utexpo är öppet för besökare klockan 11.0017.00.
Invigning klockan 13.00.

4 juni
Utexpo är öppet för besökare klockan 10.0014.00.
Alumntal och stipendieutdelning klockan 11.00