Rydbergsseminarium

Under hösten håller RLAS ett antal seminarier. Varje seminarium är 20 till 30 minuter, och efteråt finns det tid för diskussion och kanske en fika.

Ying Fu, titel: Time-resolved photon emission spectrum of colloidal quantum dot