Miniföreläsning, Kaffe på maten - Karriärvägledarna