Sök

Digitala avdelningsmöten för personal vid ITE

ITE:s akademi- och avdelningsmöten hålls via Zoom varje tisdag. Mötet börjar klockan 10 med övergripande information, följt av ett spotlight talk av en medarbetare på ITE (cirka 15 minuter). När presentationen är klar inleds de två avdelningsmötena.

10:00 - 10:30 möte för hela ITE
ca. 10:30 möte för avdelningen ISDD och avdelningen CERES

Zoom-länkar till mötena tillhandahålls via e-post till personal vid ITE. Länkarna finns även på ITE:s sida på Högskolans medarbetarwebb Insidan.

Välkomna!