Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård 60 hp

Om programmet

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Dessa utbildningar syftar till att göra dig väl förberedd för arbete inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Utbildningen, som är på avancerad nivå, leder till både specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård och magisterexamen i omvårdnad.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom psykiatrisk hälso- och sjukvård samt behandling, habilitering och rehabilitering inom såväl öppna som slutna vårdformer i samverkan med olika vårdgivare.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Målet är att studenten med beaktande av genus och mångfaldsperspektiv ska utveckla specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av patienter inom ramen för specialistområdet. En generell examen i omvårdnad på avancerad nivå förbereder även för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen och Magisterexamen.


Övrigt
Kursdeltagarna träffas på campus ca fyra gånger per termin. Vid introduktionstillfället kan det bli under två till tre dagar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår.

Innehåll

Psykisk hälsa och hälsans villkor i samhället 7,5 hp
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik, 7,5 hp,
Medicinsk vetenskap i psykiatrisk omvårdnad, 15 hp,
Ledarskap och vårdutveckling, 7,5 hp, Socialpsykiatri och psykosociala insatser,
7,5 hp samt Examensarbete i omvårdnad – inriktning psykiatrisk vård, 15 hp.

Kurser kan förläggas parallellt och den inbördes ordningen mellan kurserna kan påverkas.

HT 2018 (Distans/Campus Halmstad, 50%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 12810
 • Antal obligatoriska sammankomster 12
 • Behörighetskrav
  Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 1 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.
 • Urvalsregler
  Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Henrika Jormfeldt
 • Stängd för sen anmälan

Anmälan stängd

Nyhet: sök senast 15 mars!

Inför hösten 2018 har antagningen för specialistsjuksköterske­utbildningarna tidigarelagts en månad. Anmälan till dessa utbildningar är öppen den 15 februari–15 mars 2018. Antagningsbesked skickas ut den 26 april.

Sidan uppdaterad 2018-05-02