Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 75 hp

Om programmet

Allt fler arbetsområden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Dessa utbildningar syftar till att göra dig väl förberedd för arbete inom den specialiserade hälso- och sjukvården. Utbildningen, som är på avancerad nivå, leder till både specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Utbildningen leder fram till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger fördjupade kunskaper i såväl folkhälsoarbete som medicinsk behandling inom öppen hälso- och sjukvård.

Som specialistsjuksköterska kommer du att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad. Målet är att studenten med beaktande av genus och mångfaldsperspektiv ska utveckla specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av patienter inom ramen för specialistområdet. En generell examen i omvårdnad på avancerad nivå förbereder även för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Examen
Specialistsjuksköterskeexamen.


Övrigt
Delar av utbildningen kan förläggas till Varberg.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår. Denna förläggs i första hand inom Region Halland.


Anmärkning
Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 27 mars måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 12 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

Innehåll

Folkhälsa 7,5 hp
Vårdvetenskapliga begrepp och forskningsetik 7,5 hp
Hälsa och livsstil inom öppen vård I, 7,5 hp
Ledarskap och vårdutveckling 7,5 hp
Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15 hp
Examensarbete i Omvårdnad 15 hp
Farmakologi med sjukdomslära 15 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12810
 • Behörighetskrav
  Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs, för båda studiegångarna, 2 års yrkeserfarenhet på heltid som legitimerad sjuksköterska.
 • Urvalsregler
  Hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen akademiska poäng och hälften av platserna tilldelas urvalsgruppen yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan senast 15 mars 2019

Anmäl dig nu!


Sidan uppdaterad 2019-02-15