Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våra studie- och karriärvägledare

Högskolans studie- och karriärvägledare ger allmän vägledning när du funderar över utbildningar, framtid och yrkesval. Om du har specifika frågor kring någon viss utbildning eller något ämnesområde kan du vända dig till den vägledare som är inriktad på respektive område.

Pia Fager

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

 • Ekonomutbildningar
 • Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
 • Kultur och samhällsutveckling
 • Språkvetarprogrammet
 • Samhällsanalys och kommunikation
 • Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeutbildningar
 • Magister och masterprogram inom dessa områden samt kurser inom ekonomi, juridik, humaniora samt statsvetenskap

Malin Axelsson

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

 • Affärssystemprogrammet
 • Biomedicin – inriktning träningsfysiologi
 • Digital design och innovation
 • Ingenjörs- och teknikprogrammen
 • Miljö, innovation och hållbarhet
 • Naturvård och artmångfald
 • Tekniskt basår/bastermin
 • Magister och masterprogram inom dessa områden samt kurser inom ingenjör och teknik, informatik, naturvetenskap, miljö och matematik

Annalena Stenljung

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

 • Lärarutbildningen (samtliga program) Hälsopedagogiskt program
 • Organisering och ledning av arbete och välfärd
 • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
 • Psykologi – inriktning idrott och motion
 • Samhällsförändring och social hållbarhet 
 • Magister och masterprogram inom dessa områden samt kurser inom beteendevetenskap och lärarutbildningarna
Sidan uppdaterad 2019-02-07