Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-04-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våra studie- och karriärvägledare

Högskolans studie- och karriärvägledare ger allmän vägledning när du funderar över utbildningar, framtid och yrkesval. Om du har specifika frågor kring någon viss utbildning eller något ämnesområde kan du vända dig till den vägledare som är inriktad på respektive område.

Pia Fager

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

•Affärssystemprogrammet
•Digital design och innovation
•Ekonomutbildningar
•Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning
•Magisterprogrammet Revisor och bank
•Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt
•Hållbar turismutveckling
•Kulturprogrammet
•Språkvetarprogrammet
•Samhällsanalys och kommunikation
•Magisterprogram i statsvetenskap
•Sjuksköterskeprogrammet
•Specialistsjuksköterskeutbildningar
•Kurser inom ekonomi, juridik, informatik, humaniora,
medie- och kommunikationsvetenskap samt statsvetenskap

Malin Axelsson

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

 • Teknisk bastermin​
 • Ingenjörs- och teknikprogrammen
 • Biomedicin – inriktning fysisk träning
 • Miljöprogram
 • Naturvård och artmångfald
 • Magister och masterprogram inom dessa områden samt kurser inom ingenjör och teknik, naturvetenskap, miljö och matematik

Annalena Stenljung

Ger studie- och karriärvägledning inom följande utbildningar:

 • Lärarutbildningen (samtliga program)
 • Hälsopedagogiskt program
 • Idrottsvetenskap – idrotts- och motionspsykologi
 • Organisering och ledning av arbete och välfärd
 • Professionell idrottskarriär och arbetsliv
 • Samhällsförändring och social hållbarhet 
 • Magisterprogram i arbetsvetenskap ochhandikappvetenskap
 • Masterprogram hälsa och livstil
  Kurser inom beteendevetenskap samt inom lärarutbildningarna
Sidan uppdaterad 2017-04-06