Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ordlista för nya studenter

Här hittar du förklaringen till ord och företeelser som du kommer att stöta på under din studietid på Högskolan i Halmstad.

A

Akademier Högskolan i Halmstads utbildning och forskning är organiserad i fyra tvärvetenskapliga akademier: Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Akademin för hälsa och välfärd samt Akademin för informationsteknologi.

Akademisk kvart är den heliga kvarten innan föreläsningen börjar. Det innebär att man startar 15 minuter efter utsatt tid. Står det 9 på schemat börjar man 09.15. Undantag förekommer så för att vara på den säkra sidan, fråga alltid föreläsaren vad som gäller!

Alumni blir du när du har studerat klart vid Högskolan i Halmstad. En alumn är alltså en person som tidigare har studerat på högskola eller universitet.

Amanuens är en student som är anställd vid högskolan för att till exempel hjälpa till med undervisning, forskning eller administrativa uppgifter.

Arbetsmarknadsdagen är en mässa som föreningarna Halmstad studentkår, Eurekha och Mjölner anordnar. Under dagen får studenter möjligheten att träffa framtida arbetsgivare och kollegor.

Avhandling är den viktigaste delen av en forskarutbildning. I en avhandling beskriver den forskarstuderande sitt forskningsområde och sina forskningsresultat.


B

Basår är en behörighetsgivande förutbildning för bland annat tekniska och naturvetenskapliga högskoleutbildningar.

Behörighet krävs för att studera på högskola eller universitet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högre utbildning. Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar ytterligare förkunskaper. Det kallas särskild behörighet.

Betyg ges efter genomgången kurs. Den vanligaste betygsskalan för högre studier är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På de tekniska utbildningarna ges ofta betygen underkänd (U), 3, 4 och 5.

Biblioteket vid Högskolan i Halmstad erbjuder det mesta av den litteratur du som student kan tänkas behöva. Här finns hjälpsam personal och en trivsam miljö med chans till studiero. På tredje våningen finns en läsesal och flera grupprum till förfogande.

Blackboard är Högskolans lärplattform för webbaserad undervisning och undervisningsstöd. Blackboard kan användas både på campuskurser och distanskurser. Här hittar du även ditt schema.

Bolmens är ett bostadsområde där studenterna bor i moderna små lägenheter. Bolmens ligger mellan Högskolan och centrum.

Bostadsbidrag finns att söka. Har du inte tjänat på tok för mycket kan det löna sig att höra med Försäkringskassan om du har rätt till bostadsbidrag. Tel. 0771-524 524 eller www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Bostadsförmedling Studentkårens bostadsförmedling finns på nätet www.karen.hh.selänk till annan webbplats. Där finns även länkar till andra bostadsförmedlingar.


C

Campus är benämningen på högskoleområdet. I Halmstad ligger det cirka 2 kilometer från centrum.

CSN, Centrala studiestödsnämnden, är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier. CSN når du på telefon 0771-276 000 och via www.csn.selänk till annan webbplats.


D

Disciplinnämnden är det organ som beslutar om avstängning av studenter vid till exempel fusk.

Disputation är det tillfälle när en doktorand inför publik lägger fram och offentligt försvarar sin doktorsavhandling.

Distansutbildning är kurser som ges på distans. Distansbaserade studier är ofta mer flexibla och inte lika bundna till tid och plats som kurser och program på campus.

Docent är en akademisk titel och markerar en kompetens motsvarande ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet.

Doktorand är en student som har antagits till och bedriver forskarutbildning.


E

Examen De flesta universitets- och högskoleutbildningar leder till en generell examen. En generell examen är ett bevis på att studenten har tagit de poäng som krävs. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen. Det finns även yrkesexamen, som är en examen med en viss yrkesinriktning, till exempel sjuksköterskeexamen eller högskoleingenjörsexamen.


F

Forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

FUN, Forsknings- och utbildningsnämnden på Högskolan i Halmstad, ansvarar för forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Föreläsning är den klassiska formen av undervisning på högskola. Den äger rum i större grupper. Vid en föreläsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt som behandlas och kommenterar och kompletterar kurslitteraturen.

Förening Det rika föreningslivet på Högskolan ger alla chansen att engagera sig i det som man är intresserad av. Här kan du se vilka föreningar som finns. Om det inte finns någon förening för dig, varför inte starta en egen?


G

Gasque är en fest med mat, gyckel och sång. Kallas också sittning.


H

Halvfart innebär att man studerar på halvtid. Halvfartsstudier motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Helfart motsvarar studier på heltid. Heltidsstudier motsvarar minst 60 högskolepoäng (40 arbetsveckor) per år. En och en halv högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under en vecka. Se vidare högskolepoäng.

Helpdesk är en service till studenter och personal vid Högskolan i Halmstad som erbjuder teknisk support av olika slag.

Hjärtslaget är en tre dagars fest då hundratals studenter från hela landet kommer till Halmstad. Hjärtslaget anses nationellt vara en av Sveriges bästa och största studentfester. Den infaller alltid i samband med alla hjärtans dag och anordnas av kårorganet Thorax.

Högskolehallen är Högskolans idrottshall med gym, labb, aerobicsal, spinningsal, klättervägg med mera. Tränar där gör du med Idrottscentrumlänk till annan webbplats.

Högskolepoäng Ett studieår består av 40 veckor och är indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du läser på heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin (60 hp per år).

Högskoleprovet är ett prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Det ersätter inte behörighetskraven till utbildningarna, men det ökar dina möjligheter att bli antagen till en utbildning då du placeras i ytterligare en urvalsgrupp.


I

IT Högskolans IT-avdelning ansvarar för service av Högskolans datorer, datorsystem samt underhåll och service av både hårdvaror och mjukvaror.


K

Kafé är ju alltid trevligt att besöka. Du hittar ett kafé på bottenvåningen i ”glasgången” och ett vid huvudentrén. Det finns också ett på andra våningen i hus I. Hyggliga priser och viktiga mötesplatser.

Kurs är en del av en utbildning. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående.

Kursare är dina kurskamrater, helt enkelt.

Kårexpeditionen kan du vända dig till när du behöver hjälp med till exempel bostad eller studentkårens terminsavgift.


L

Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. Registreringar och studieresultat förs in i Ladok (se STUDENTLADOK).

Laholmsvägen är lång, rak och oundviklig. Tar dig mellan Högskolan och stan. Gav namn åt Kårens förra tidning Motvinden ...

Lektor är en lärare vid ett universitet eller en högskola. För att kunna anställas som lektor krävs doktorsexamen och pedagogisk skicklighet.

Lika villkor handlar om alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter. Högskolans arbete med lika villkor styrs bland annat av vår Likabehandlingsplan för studenter.


N

Nation är en förening där man löser ett medlemskap för att kunna delta i nationens olika aktiviteter. På Högskolan i Halmstad hittar du Smålands nation.

Nollning är ett tio dagar långt evenemang som syftar till att ”sparka in” nya studenter i studentlivet. Högskolan i Halmstad är känd för att ha Sveriges bästa nollning. Tillsammans med tusentals andra studenter fyller du tio händelserika dagar med gyckel, lek och sång. Ett utomordentligt smart och bra sätt att lära känna dina kursare.

Nyhem är ett bostadsområde nära Högskolan. Där hittar man bland annat 384 små studentlägenheter med kök och badrum.


O

Opponering är ett seminarium där du som student presenterar och försvarar din uppsats eller ditt examensarbete. Du kommer att få kritiska frågor kring uppsatsen av en kurskamrat och troligtvis själv kritisera någon annans uppsats. Först därefter sätter examinatorn ett betyg på uppsatsen.

Overallen är studentens nationaldräkt. Den används vid nollning, gasquer och andra festliga evenemang. Alla program har olika färger.


P

Professor är en benämning på den högsta lärartjänsten vid universitet och högskola. En anställning som professor är knuten till ett visst ämne.

Program är en sammansättning av olika kurser som leder fram till en examen. De flesta program har både obligatoriska och valbara kurser.


R

Registrering För att kunna tentera och för att få dina studiemedel måste du vara registrerad på din utbildning. Du registrerar dig i Studentladok inför varje ny kurs.

Registreringsintyg är ett dokument som visar vilka kurser eller program du är registrerad på en viss termin.


Servicecenter är en expedition för studenter, anställda och besökare på Högskolan. Om du har frågor om Högskolan i Halmstad, vårt utbildningsutbud, intyg, antagning, examen, studievägledning, högskoleprov eller hur du tar dig till olika lokaler, vänd dig till Servicecenter.

Sexmästare är en person som jobbar aktivt med kårhuset och sitter i sexmästeriets styrelse.

Sexmästeriet (HjärterSex) är en studentförening under studentkåren som jobbar med kårpuben.

Studenthälsan Studenthälsan är till för dig som är student. Här möter du sjuksköterskor och hälsovägledare. Dessutom har vi en läkare på plats två dagar i veckan. Hos oss kan du få hjälp och stöd i allt som rör din hälsa.
Studenthälsan finns i hus B, våning 2 (balkongen ovanför Servicecenter)

Studentkonto är din ”biljett” till Högskolans många system. Som ny student på Högskolan i Halmstad ska du själv hämta hem ditt studentkonto (se instruktionsfilm). Detta använder du under hela din studietid för att komma åt Högskolans datorer, lärplattformen Blackboard, Studentladok och många andra tjänster.

Studentkåren är en organisation som arbetar för att du ska få en så bra utbildning som möjligt, samtidigt som du har en rolig studietid. Vidare till Studentkårens webbplats.länk till annan webbplats

Studentladok är en webbtjänst för aktiva studenter vid Högskolan i Halmstad. Här kan du bland annat se dina resultat, registrera dig på dina kurser och anmäla dig till tentamen. När du loggar in i Studentladok första gången är det viktigt att du kontrollerar dina kontaktuppgifter annars riskerar du att missa viktig information.

Studentrepresentant Alla Högskolans beslutande organ har studentrepresentanter. Varje år väljs studentrepresentanter vid Kårens valmöte (se VALMÖTE). Att vara studentrepresentant innebär att man under ett år medverkar och beslutar i Högskolans olika styrelser och nämnder. Det finns cirka 20 beslutande organ på Högskolan i Halmstad.

Studieintyg är ett dokument som visar vilka högskolepoäng du har tagit, vilket betyg du fick och vilket datum kursen färdigställdes. Är du student kan du själv skapa ditt eget studieintyg i Studentladok. Har du inte längre något studentkonto kan du beställa ett intyg via Servicecenter.

Studievägledare Behöver du råd om utbildningsval eller yrken är du välkommen att besöka en av våra studie- och karriärvägledare. Du finner dem i hus B, våning 2.


T

Tentamen, ”tenta”, är ett prov som avslutar en kurs. Tentor är oftast skriftliga, men kan också vara muntliga eller laborativa. Den som blir underkänd på en tenta har rätt till omtentamen.

Terminerna på Högskolan sträcker sig oftast från slutet av augusti till mitten på januari, och från januari till början av juni.

Tillgodoräknande Som student kan du ha rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Du hittar regler och riktlinjer kring tillgodoräknanden i Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad.

Trade center är den skrytsamma 73,5 meter höga skyskrapan som står mitt i högskoleområdet.


U

UFO University Friendship Organization är studentkårens fadderverksamhet för Halmstads internationella studenter. Definitivt något för dig som vill lära känna andra kulturer och kanske vara fadder till någon av våra utländska studenter.

Utexpo Högskolans årliga examensmässa som äger rum i maj eller juni. Hundratals studenter visar då upp sina examensprojekt för allmänheten.

Utlandsstudier ger dig som student möjligheten att lära dig ett nytt språk, ta del av andra kulturer, skaffa dig nya vänner och samtidigt bredda din utbildning. På Högskolan i Halmstad finns många möjligheter att studera utomlands inom ramen för din utbildning.


V

Valmöte arrangeras varje år av studentkåren. På ett valmöte väljs student­representanterna för det kommande verksamhets­året. Alla studenter har möjlighet att bli student­representant och har rösträtt under mötet. (Se STUDENTREPRESENTANT)

Vetenskapsområde Sedan 1999 delas forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor in i fyra olika vetenskapsområden: humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt.


Ö

Överliggare är en person som läser år efter år på universitet eller högskola för att han eller hon trivs så bra med studentlivet.

Öppet hus håller Högskolan i Halmstad varje år i februari eller mars. Då kan alla som är intresserade och nyfikna på Högskolan i Halmstad komma och besöka oss.

Vilsen bland nya ord. Högskolan från A-Ö
Sidan uppdaterad 2018-06-28