Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om undervisningen

Hur undervisningen är upplagd skiljer sig mycket mellan olika
utbildningar. Här får du en förklaring på några moment som du kan möta
under din studietid.

Föreläsning

Under en föreläsning håller läraren ett föredrag, oftast för större grupper. Det viktigaste är att lyssna och anteckna, men du kan självklart ställa frågor också.

Seminarium

Vid ett seminarium diskuterar man ett visst ämne i en mindre grupp tillsammans med en lärare. Ofta handlar det om att presentera uppsatser eller arbeten. Som student ska du själv vara aktiv.

Laboration

Laborationer är praktiska experiment och sker oftast i mindre studentgrupper. Här ska du kan tillämpa det som du har lärt dig i teorin!

Grupparbete

I grupparbeten arbetar du tillsammans med andra studenter för att lösa en uppgift eller ta er an en frågeställning. Ofta presenterar ni sedan resultatet både skriftligt och muntligt.

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Praktik innebär att du är på en arbetsplats och får möjlighet att pröva på arbetslivet och ditt kommande yrke.

Tentamen

Tentamen, ofta kallad ”tenta”, är ett prov som avslutar en kurs. Under en salstenta sitter du på Högskolan och skriver under en viss tid. Under en hemtenta har du lite längre tid på dig och får använda kurslitteratur. Tentor kan även vara muntliga eller laborativa. 

Examensarbete eller examensuppsats

Du avslutar din utbildning med ett examensarbete eller en examensuppsats. Uppsatsen är ett längre, skriftligt arbete där du ska söka svaret på en fråga inom det ämne som du läser. Här visar du att du kan använda de kunskaper som du har fått under utbildningen.

Plugga på egen hand

Som högskolestudent ska du ta till dig stora mängder kurslitteratur på egen hand. Räkna med att det tar en hel del tid. Många väljer att läsa tillsammans med sina studiekompisar. Det ger möjlighet att diskutera det som är svårt.

Kurslitteratur

När du studerar på högskola måste du ordna och betala böckerna själv. Ofta går det att köpa begagnade kursböcker av tidigare studenter. Du har också möjlighet att låna böcker och utnyttja läsmiljöer på högskolebiblioteket.

Sidan uppdaterad 2018-09-20