Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser. Då görs ett urval. En förutsättning för att du ska kunna vara med i urvalet är att du uppfyller alla behörighetskrav.

Urvalet resulterar i att du blir antagen, reservplacerad eller struken.

Du kan ingå i flera urvalsgrupper beroende på vilka meriter du har. I betygsurvalet görs urval på ditt gymnasiebetyglänk till annan webbplats och i provurvalet görs urval på resultatet på högskoleprovetlänk till annan webbplats.

Program för nybörjare

Vid urval till program som vänder sig till nybörjare fördelas platserna mellan betygsgrupp (66 %) och högskoleprovsgrupp (34 %).

Kurser

Högskolan i Halmstad tillämpar i huvudsak fyra olika modeller för urval till kurser på grundnivå:

 • Urvalsmodell A
  Betyg 35 %, högskoleprov 35 %, akademiska poäng 30 %.
 • Urvalsmodell B
  Betyg 15 %, högskoleprov 15 %, akademiska poäng 70 %.
 • Urvalsmodell C
  Betyg 25 %, högskoleprov 25 %, akademiska poäng 50 %.
 • Urvalsmodell D
  Akademiska poäng 50 %, yrkeserfarenhet inom det yrke/de yrken som är grund för behörighet 50 %.

Till kurser på avancerad nivå grundas urvalet enbart på akademiska poäng.

Annat urval

Till vissa kurser, påbyggnadsprogram och magisterprogram förekommer andra urvalsmodeller, se antagningsordningen till höger.

Studieavgiftsskyldiga studenter kan antas i en separat urvalsgrupp och antagningen av dessa studenter begränsas inte av grundutbildningsmedel från staten.

Sent inkommen anmälan

Sökande efter sista anmälningsdag har möjlighet att bli antagen i mån av plats. Rangordning görs utifrån den dag då anmälan inkommer.

Sidan uppdaterad 2018-06-13