Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

reservantagning

Högskolan antar kontinuerligt reserver om antagna studenter tackar nej till sina platser. Det sker i turordning.

Reservplacerad efter första antagningsbeskedet

Om du är reservplacerad i första urvalet är det viktigt att du svarar att du vill ha kvar din plats. Det gör du genom att tacka ja när det första antagningsbeskedet kommer från antagning.se.

Om du har blivit antagen till en lägre prioriterad utbildning och känner att det nog ändå är så att det är denna du vill gå, måste du ta bort dina ja-svar från de högre prioriterade utbildningar som du är reserv på.

Reservplacerad efter andra antagningsbeskedet

Om du fortfarande är reservplacerad på en utbildning efter det andra urvalet kan du ändå bli antagen om någon annan lämnar återbud. Du blir då kontaktad.

Lönar det sig att komma till uppropet?

Efter uppropet och självregistreringen kan det visa sig att alla platser inte är besatta. Då kallar vi in reserver. Det sker per telefon eller e-post och vi kallar reserver i turordning. Som reserv behöver du alltså inte närvara vid uppropet.

Sidan uppdaterad 2018-06-13