Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-01-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Behörighet

För att bli antagen till en utbildning på en högskola eller ett universitet måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Vilka förkunskaper som krävs skiljer sig mellan olika utbildningar.

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Det kan man få genom att läsa på gymnasium, folkhögskola eller Komvux. Mer information om grundläggande behörighet hittar du på studera.nu.länk till annan webbplats

En del utbildningar kräver dessutom att du har särskild behörighet. Det innebär att du ska ha vissa förkunskaper från till exempel gymnasiet eller högskola. Det kan också gälla arbetslivserfarenhet eller andra villkor. Läs vad som gäller vid respektive program- eller kursbeskrivning.

Har du inte formell behörighet? Kanske har du reell kompetens!

Saknar du formell behörighet för den utbildning du vill söka vid Högskolan i Halmstad kan du göra en prövning med andra meriter och erfarenheter än de formella behörighetskraven. Reell kompetens kan till exempelvis komma från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet

Högskolan gör då en bedömning om din samlade kompetens kan ge dig förutsättningar att klara av den utbildning som du söker.
Mer information om reell kompetens finns på antagning.se.länk till annan webbplats

Om du beviljas reell kompetens förbättrar du inte ditt meritvärde och du kommer inte att placeras i en speciell urvalsgrupp. Saknar du placering i en urvalsgrupp bör du göra högskoleprovet.

Så här ansöker du om reell kompetens

Följande steg ska uppfyllas innan vi påbörjar handläggningen av din ansökan om reell kompetens på Högskolan i Halmstad:

  1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.selänk till annan webbplats
  2. Läs noga igenom de instruktioner som finns för sökande till reell kompetensPDF (pdf, 83.5 kB) och svara på uppgifterna i dokumentet i ett personligt brev.
  3. Fyll i och skicka in anmälningsblanketten ”Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag”, som du hittar på antagning.selänk till annan webbplats

Anmälningsblanketten tillsammans med ditt personliga brev och bilagor, såsom betyg/intyg (vidimerade kopior) märkta med ditt namn och personnummer, ska skickas till: Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm.

Din ansökan ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista dag för komplettering (se viktiga datum på antagning.selänk till annan webbplats). Inkommer blanketten efter sista kompletteringsdag kommer ansökan inte att utredas.

Beslut om bifall eller avslag för reell kompetens meddelas på ”Mina sidor” på antagning.selänk till annan webbplats och via e-post. Här finns också information om hur du överklagar.

Om du får avslag

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom reell kompetens kommer högskolan att pröva om det finns skäl för undantag. Undantag innebär att du befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett speciellt tillfälle. Undantag beviljas ytterst sällan. Vid avslag på din ansökan om reell kompetens har du rätt att överklaga beslutet. Informationen om hur man överklagar finns med i de avslagsbeslut som skickas till dig via e-post.

Sidan uppdaterad 2019-01-30