Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Psykologi - inriktning idrott och motion 180 hp

Om programmet

OBS! Nytt programnamn från ht 18

Intresserar du dig för människor och deras tankar, känslor och beteenden? Vill du arbeta med idrott, motion, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande för att få människor att prestera, må bra och utvecklas? I så fall är programmet med fokus på idrotts- och motionspsykologi rätt steg för dig.


Programmet engagerar ofta studenter i forskningsprojekt och samverkansinsatser. Som student på programmet ges du möjlighet till nära samarbeten med det omgivande samhället.
Du har unik tillgång till Health Lab som är ett nybyggt labb utvecklat för att främja kreativa lärmiljöer. I Health Lab finns attraktiva studiemiljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet.
– Programmet är unikt i Norden med en inriktning mot idrott och motion. Vi har internationellt välkända specialister inom idrott och motion.
– Psykologi med inriktning idrott och motion bedriver utbildning från grundnivå ända upp till forskarnivå på Högskolan i Halmstad.

Programmet har en tydlig profil på idrotts- och motionspsykologi. Det betyder att du får studera intressanta fenomen som gruppdynamik, personlighet, individens utveckling och tillämpad psykologi. Du får också lära dig grundläggande fysiologi, nutrition och träningslära samt hur fysisk aktivitet kan inverka på hälsan.
Undervisningen bedrivs via föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. All kurslitteratur är baserad på aktuell forskning och tillämpning inom det idrotts- och motionspsykologiska fältet. Samverkan med det omgivande samhället är viktigt, så i samband med uppsatsskrivande får du möjlighet att samarbeta med föreningar, förbund eller med institutioner och personer som bedriver friskvård och motionsfrämjande projekt utanför Högskolan.
Det första året består av idrottsvetenskaplig grund med ämnen som folkhälsovetenskap, psykologi och pedagogik samt anatomi, fysiologi och närings- och träningslära. Det andra året fördjupas de teoretiska och tillämpade kunskaperna i ämnet idrotts- och motionspsykologi. Under det tredje året sker ytterligare fördjupning inom valt område. Sista terminen studeras tillämpning i coachning och ledarskap inom idrotts- och motionspsykologi och du genomför verksamhetsförlagda studier i form av praktik på valfri arbetsplats.

Common Core gör din profil unik
Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core. Common Core är en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke – och gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden. Common Core finns från och med höstterminen 2019 på just Psykologi – inriktning idrott och motion.

Genom Common Core får du som läser programmet en examen som är skräddarsydd för arbetslivets faktiska behov. Du får ett grundutbildningsprogram med kurser som möter arbetslivet så väl som dina egna intressen. Common Core-kurserna på Högskolan i Halmstad ger dig som student goda förutsättningar att möta utmaningar samt forma och driva utvecklingen i samhället.

Common Core består av ett antal kurser, men fungerar på ett lite annorlunda sätt. Så här funkar det! hh.se/commoncore

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Som beteendevetare är du attraktiv inom flera olika fält på arbetsmarknaden som har människan som främsta fokus. Du kan till exempel arbeta med utbildning och utveckling av strategier för idrott, hälsa, motion och friskvård för personal inom det privata näringslivet såväl som inom den offentliga sektorn. Du kan även arbeta som idrottskonsulent eller med förbundsutveckling inom förbund och föreningar eller hälso- och motionsinrättningar. Arbetsuppgifterna kan också handla om att utveckla mål och strategier för verksamheter i form av utbildning och fortbildning.

Övrigt
Programmet ger behörighet till magisterår i psykologi, masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna ''Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II'', 30 hp + 30 hp.

Innehåll

År 1
- Introduktion till idrotts- och motionspsykologi 15 hp
- Idrott, motion och hälsa i samhället, 15 hp
- Humanbiologiskt perspektiv på idrott och motion, 15 hp
- Motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp
- Tvärvetenskapligt perspektiv på idrott och motion, 7,5 hp


År 2
Idrotts- och motionspsykologi 30 hp
- Personlighetspsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv, 7,5 hp
- Idrotts- och motionspsykologi i ett livsloppsperspektiv, 7,5 hp
- Socialpsykologi i ett idrotts- och motionsperspektiv, 7,5 hp
- Skador och ohälsosamma beteenden inom idrott och motion, 7,5 hp

Psykologi inriktning idrotts- och motionspsykologi (31-60) 30 hp
- Kognition och tillämpad idrott- och motionspsykologi, 15 hp
- Vetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp

År 3
Psykologi inriktning idrotts- och motionspsykologi (61-90) 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Examensarbete, 15 hp

Tillämpning, coaching och ledarskap inom idrotts- och motionspsykologi 30 hp
- Tillämpad idrotts- och motionspsykologi, 22,5 hp
- Verksamhetsförlagda studier, 7,5 hp

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 12801
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
  Eller:
  Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Linette Törnqvist
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-11-16