Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fem frågor till studenten Markus Meltzer

I framtiden vill Markus arbeta med personalfrågor och relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därför läser han Organisering och ledning av arbete och välfärd med inriktning arbetsvetenskap. 

Varför valde du att läsa på just detta program?

– På gymnasiet studerade jag beteendevetenskap vilket väckte mitt intresse för att arbeta med människor. Det var även här som mitt intresse för arbete och ledarskap kom in i bilden då vi läste om Karl Marx och hans tankar kring arbetssamhället. I kombination med mina intressen och min strävan efter att hjälpa andra beslöt jag mig för denna utbildning. Här får jag både studera det jag tycker är intressant och får nyttiga kunskaper om hur arbetslivet fungerar.

Vad tycker du om din utbildning?

– Utbildningen är väldigt bra, det känns verkligen som att jag har kommit rätt. Det är intressant och väldigt nyttig kunskap som vi får ta del av. Utbildningen är perfekt för dig som vill arbeta med människor på ett ‘’ledande plan’’ det vill säga som personalchef, rekrytering eller inom Human resources (HR).

Hur är det att läsa på högskola?

– Om man jämför med gymnasiet är den största skillnaden just ansvaret över studierna. Det är du själv som ser till att dina tentor och uppgifter kommer in i tid samt att du har tillräckligt med information och kurslitteratur för att genomföra kurserna. Rent studiemässigt har vi även mycket grupparbeten där du lär dig att samarbeta och får genom det nya perspektiv på saker och ting.

Hur är studentlivet i Halmstad?

– Mycket bra måste jag säga! Programföreningarna och Halmstads studentkår ser alltid till att det finns aktiviteter som ska passa alla smaker. Halmstad i allmänhet är en väldigt händelserik stad, så även om du inte känner att du har tid eller ork att medverka på just studentaktiviteter så finns det mycket annat utanför kåren och programföreningarna att ta del av.

Har du något tips till blivande studenter?

– Socialisera dig och lär känna dina klasskamrater, studierna blir för det första mycket roligare men dessutom mycket lättare när man har någon att diskutera med. En bra start på detta är exempelvis att medverka på nollningen vilket är ett bra startskott för att du ska lära känna dina blivande klasskamrater.

Markus Meltzer läser inriktningen arbetsvetenskap.

Namn: Markus Meltzer
Utbildning:
Organisering och ledning av arbete och välfärd – inriktning arbetsvetenskap
Hemort: Höganäs
Intressen:
umgås med vänner, musik och läsning
Gör om tio år: jag skulle vilja se mig själv jobba på en HR-avdelning på ett större företag där jag arbetar med personalfrågor samt relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Sidan uppdaterad 2018-06-12