Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap 60 hp

Om programmet

Mänskligheten står inför stora miljöutmaningar i och med omställningen till ett mer hållbart samhälle. För att behålla naturens ekosystemtjänster och ändå utveckla samhället krävs lösningar som är både tvärvetenskapliga och direkt tillämpbara i miljön.

Detta unika program har fokus på ekologi, naturvård, hållbar vattenresurshantering, ekosystemtjänster och miljöriskbedömning. Du läser kurser som tillsammans belyser hur framtidens miljöutmaningar kan tacklas med hjälp av ekologiskt kunnande och gröna innovationer. En viktig del i utbildningen är hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken och bli till åtgärder som kan motverka effekter av klimatförändringar och bidra till en bättre miljö och framtid i både lokalt och globalt perspektiv.

Du får värdefulla insikter i miljöarbete som bedrivs över hela världen. Du kan välja att inrikta dig på praktiskt miljöarbete eller på forskning och du har möjlighet att sätta dina kunskaper på prov genom praktiska uppgifter. I det avslutande examensarbetet kan du bland annat engagera dig i ett forskningsprojekt eller arbeta fram en teoretisk lösning på ett konkret miljöproblem.

Eftersom miljöarbete förutsätter samarbeten över gränserna erbjuds du under vårterminen möjlighet att läsa kurser eller göra ditt examensarbete utomlands.

Examen
Filosofie magisterexamen med huvudområdet miljövetenskap.


Arbetsområden
En magisterexamen i tillämpad miljövetenskap ger dig möjlighet att arbeta med natur- och miljövårdsfrågor, miljö- och hälsoskydd på länsstyrelser, kommuner och andra organisationer. Du kan profilera dig så att din kompetens blir lämplig för konsultföretag inom miljövårdssektorn. Utbildningen förbereder dig även på viktiga roller som miljösamordnare vid företag eller myndighet, eller arbeta med miljöinformation eller utvecklingsarbete. Du kan även satsa på en karriär inom forskning och utveckling.

Studier utomlands
Du kan välja att läsa en del av utbildningen utomlands. Vi har kontakt med ett antal lärosäten såväl i som utanför Europa.

Övrigt
Undervisningen sker främst på engelska.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande obligatoriska kurser:

Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer 7,5 hp
Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering 7,5 hp
Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp
Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap 7,5 hp
Examensarbete inom miljövetenskap 15 hp
Miljöutmaningar och grön innovation 7,5 hp
Hållbar vattenresurshantering 7,5 hp


För examen krävs minst 45 hp på avancerad nivå, varav minst 15 hp ska utgöra ett examensarbete.


Alla kurser ligger på Avancerad nivå och ingår i huvudområdet Miljövetenskap.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Utbildningsplan
 • Anmälningskod 10021
 • Behörighetskrav
  Kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, miljöteknik, biologi med naturvårdsinriktning eller naturvetenskap med miljöinriktning, eller motsvarande. Engelska B.
 • Urvalsregler
  Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Göran Sahlen
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd


Sidan uppdaterad 2018-09-21