Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Miljövetenskapligt program 180 hp

Om programmet

Inriktning:
- Miljö och hälsoskydd
- Miljöstrategiskt arbete

Vill du arbeta för miljön och ett hållbart samhälle är detta rätt program för dig. På det miljöveten­skapliga programmet kan du antingen inrikta dig på miljö- och hälsoskyddsfrågor eller miljöstrategiskt arbete och skaffa dig kunskaper om att leda, planera och genomföra olika miljöprojekt. Inriktning väljer du när du söker till programmet, men du har även möjlighet att utveckla en specialkompetens inom ett särskilt intresseområde.


Utbildningen börjar med att ge dig grundläggande kunskaper i miljövetenskap, biologi och kemi, sedan väntar kurser inom förvaltnings- och miljölagstiftning, metodik inom miljövetenskap samt hälsa och miljö. För att ge en helhetssyn av miljöarbetet erbjuds kurser inom både hållbar stadsutveckling och hållbar landsbygd. Mot slutet av utbildningen läser du tillämpade kurser inom miljöövervakning, ekotoxikologi, miljöskyddsteknik och geografiska informationssystem.

På inriktningen miljö- och hälsoskydd läser du även fördjupande kurser inom livsmedels­säkerhet samt inomhusmiljö och hälsa. Inriktningen miljö- och hälsoskydd passar dig som vill arbeta professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor för att skydda och förbättra människors hälsa och miljön. På inriktningen miljöstrategiskt arbete läser du fördjupande kurser inom miljösystemanalys, projektledning och miljökommunikation. För dig som vill driva och utveckla miljöarbete passar inriktningen miljöstrategiskt arbete bra. På inriktningen tränar du ditt kritiska tänkande och din förmåga att analysera miljöfrågor, bedöma miljöpåverkan samt leda miljöstrategiska projekt.

De praktiska inslagen på programmet är stora. Du kommer att laborera, skriva uppsatser, göra muntliga presentationer och studiebesök. Du får även lyssna på gästföreläsningar med yrkesverksamma och möjlighet att genomföra praktik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som du får chans att visa upp för allmänhet och blivande yrkeskollegor genom Högskolans examensmässa Utexpo.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Väljer du inriktningen miljö- och hälsoskydd kan du efter examen jobba som inspektör på en kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, som miljökonsult eller med miljöfrågor på länsstyrelsen. Din breda kompetens gör dig väl lämpad både för inspektörsrollen och för arbete som miljösamordnare, miljöledare eller utredare. Om du väljer inriktningen miljöstrategiskt arbete kan du som anställd, konsult eller egenföretagare ta fram underlag och verkställa beslut och åtgärder på olika nivåer i samhället. Utbildningens bredd öppnar dörrar till både näringsliv och offentlig sektor. Du kan också arbeta med och driva miljövårdande insatser och miljöstrategier på större arbetsplatser.

Studier utomlands
Framgångsrikt miljöarbete förutsätter internationell samverkan, därför har du mycket att vinna på att läsa delar av utbildningen utomlands. Det finns särskilda utbytesprogram med universitet i flera länder. Väljer du att göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland kan du söka ett av Högskolans MFS-stipendier.

Innehåll

År 1
Miljövetenskap* 15hp (1-30)
Tillämpad geovetenskap* 7,5hp (1-30)
Fysiologi 7,5hp
Grundläggande kemi I 7,5 hp
Grundläggande kemi II 7,5 hp
Organisk kemi 7,5 hp
Ekologi* 7,5 hp (1-60)

År 2
Arbete i förvaltning* 7,5 hp (31-60)
Miljökemi 7,5 hp
Tillämpad miljörätt* 7,5 hp (31-60)
Miljöskyddsteknik vatten och mark* 7,5 hp (31-60)
Metodik inom miljövetenskap* 7,5 hp (61-90)
Miljömedicin* 7,5 hp (61-90)

Kurser inom inriktningen Miljöstrategiskt arbete:
Miljökonsekvensbeskrivning* 7,5 hp (31-60)
Miljösystemanalys* 7,5hp (1-30)

Kurser inom inriktningen Miljö- och hälsoskydd:
Mikrobiologi* 7,5 hp (1-30)
Inomhusmiljö och hälsa* 7,5 hp (31-60)

År 3
Ekotoxikologi och miljöövervakning * 7,5 hp (61-90)
Hållbar landsbygd* 7,5 hp (31-60)
Hållbar stadsutveckling* 7,5 hp (31-60)
Examensarbete i miljövetenskap* 15 hp (61-90)

Kurser inom inriktningen Miljöstrategiskt arbete:
Miljökommunikation* 7,5 hp (31-60)
Projektledning för miljövetare* 7,5 hp (31-60)

Kurser inom inriktningen Miljö- och hälsoskydd:
Livsmedelssäkerhet* 7,5 hp (31-60)
Livsmedelskontroll* 7,5 hp (31-60)

Valbara kurser
Geografiska informationssystem 7,5 hp G
Förnybar energi 7,5 hp (1-30) G
Praktik i miljövetenskap* 7,5 hp (31-60) G

* = ingår i huvudområdet miljövetenskap
G = Grundnivå

För att erhålla en kandidatexamen i miljövetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet med successiv fördjupning och minst 30 hp ska vara inom progressionsnivå 61-90 (inkl. examensarbete 15 hp).

Sidan uppdaterad 2017-11-21