Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Naturvetenskap, miljö och matematik

Människans nyfikenhet och vilja att förstå och förklara världen är drivkraften bakom ämnesområdena natur, miljö och matematik. Med kunskaper från dessa ämnen i bagaget ges du stora jobbmöjligheter – i Sverige såväl som utomlands.

Vill du arbeta för att bevara vår miljö och få ett hållbart samhälle? I dag, mer än någonsin, behövs personer med kunskap om hur vi kan motverka miljöförstöring och klimatförändringar. På Miljöprogrammet kan du rikta in dig mot miljö- och hälsoskydd, och efter utbildningen arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljösamordnare eller med djurskydd. Vill du ha en mer strategisk och pådrivande roll i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle kan du välja en inriktning mot miljöstrategiskt arbete. Efter programmet Naturvård och artmångfald blir du en artkunnig biolog med många arbetsfält inom miljöövervakning och naturvård att välja mellan.

Är du intresserad av träning och hur människokroppen påverkas av fysisk aktivitet? Om du läser Biomedicin – inriktning träningsfysiologi har du möjlighet att ta en internationell licens som certified strength and conditioning specialist (CSCS) för att kunna arbeta med tränande människor, såväl enskilt som i grupp.


Program (grund) inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Program (påbyggnad) inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Fristående kurser inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Sidan uppdaterad 2018-09-19