Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Naturvetenskap, miljö och matematik

Människans nyfikenhet och vilja att förstå sin omvärld är drivkraften bakom ämnesområdena natur, miljö och biomedicin. Kunskaper inom dessa ämnen är värdefulla i samhället och på arbetsmarknaden, och kanske nu mer än någonsin. Högskolan i Halmstad erbjuder unika, naturvetenskapliga utbildningar som öppnar dörren till framtiden, både för dig och för resten av mänskligheten.

Värna om djur och natur

Jordens rika mångfald med miljontals växter, djur, svampar och alger hotas genom människans aktiviteter. I dag, mer än någonsin, behövs en ny generation biologer med rätt kunskap och ambition att vara med och bevara mångfalden på vår jord. På vårt program Naturvård och artmångfald blir du en fältkunnig biolog med många möjliga arbetsfält inom miljöövervakning och naturvård.

Människokroppen i rörelse

Är du intresserad av hur människokroppen påverkas av fysisk aktivitet och träning? Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, passar dig som är intresserad av hur kroppen fungerar och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

Miljövetenskap för framtidens ledare

På det tvärvetenskapliga programmet Miljö, innovation och hållbarhet får du kunskaper om våra natur- och miljöresurser, men också om innovationer, cirkulär ekonomi oc ledarskap. Utbildningen ger dig förutsättningar för att leda omställningen till ett hållbart samhälle.


Program (grund) inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Program (påbyggnad) inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Fristående kurser inom naturvetenskap, miljö och matematik:

Sidan uppdaterad 2018-12-05