Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare åk 7-9 90 hp

Om programmet

Har du akademiska studier inom naturvetenskap, matematik eller teknik? Komplettera dina kunskaper och bli lärare, du behövs!

Är du intresserad av att bli lärare och att dela med dig av dina ämneskunskaper? Genom att gå vår kompletterande pedagogiska utbildning får du möjlighet att undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet och att vara med och påverka framtidens skola.


– Som student här får du tillgång till Digitalt laborativt centrum, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

– Lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik har en god arbetsmarknad, då bristen på lärare är stor.

– Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på Högskolans lärarutbildningar ligger på topp-tio i Sverige och lyfts fram som ett gott exempel.

Vid Högskolan i Halmstad kan man studera till lärare med inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasiet. Vi erbjuder även en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 hp som vänder sig till dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik eller teknik och som vill arbeta med undervisning i grundskolans årskurs 7–9.

Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik och som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever genom dina kunskaper. Under utbildningen får du förutom teoretiska kunskaper även en hel del tid för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i årskurs 7–9, grundnivå eller avancerad nivå.


Arbetsområden
Bristen på lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik är stor. För dig som utbildar dig till lärare i dessa ämnen är chanserna till framtida arbete mycket goda.

Övrigt
Inför ansökan till KPU måste du fylla i en obligatorisk bilaga (se under Ladda ned) och ladda upp på www.antagning.se eller skicka in via post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Innehåll

KPU omfattar tre terminers heltidsstudier på totalt 90 hp och innehåller:
Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Termin 1
Läraryrkets yttre och inre villkor
 Skolan i samhället – samhället i skolan 10,5 hp
 VFU 4,5 hp
 Att vara deltagare i lärarpraktiken 10,5 hp
 VFU 4,5 hp

Termin 2
Att leda, dokumentera och analysera lärande 
 Att leda lärande 9 hp
 VFU 6 hp
 Att utveckla bedömningskompetens 7,5 hp
 VFU 7,5 hp

Termin 3
En skola på vetenskaplig grund 
Att utveckla och forskningsanknyta praktiken 7,5 hp (A)*
VFU 7,5 hp (A)*
Självständigt arbete 15 hp (A)*
* Kursen ges på avancerad nivå

Med reservation för eventuella förändringar


Kurserna inom UVK innehåller kunskapsområden inom ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

De campusförlagda studierna inom UVK integreras med VFU ute i verksamheten där du får möjlighet att koppla dina studier till praktisk undervisning i skolan och ta del av lärares yrkesvardag. Lärarutbildningen har ett väl fungerande samarbete med skolor i Halmstad och närliggande kommuner, och teori och praktik integreras på ett effektivt sätt i din utbildning.

Som student på KPU kommer du att ta del av aktuella forskningsfrågor, och programmet har en nära koppling till lärarutbildningens forskning.

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11305
 • Behörighetskrav
  SvB/Sv2B och En A alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om 90 hp (inom ett av ämnena), alternativt 90+60 hp (inom två av ämnena) alternativt 90+45+45 hp (inom tre av ämnena).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Monica Eklund
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängdSidan uppdaterad 2019-02-15