Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärare i gymnasieskolan - naturkunskap och engelska 300 hp

Om programmet

Vill du arbeta med att handleda och undervisa ungdomar på väg mot vuxenlivet? Vill du fördjupa dig i och jobba med dina egna favoritämnen?

Väljer du en karriär som ämneslärare i gymnasieskolan får du göra både och – du får dessutom vara med och forma framtidens skola. Vägen går via vår utbildning till ämneslärare på gymnasieskolan.


– Som ämneslärarstudent här blir du en del av storsatsningen Digitalt laborativt centrum, DLC, en digital, kreativ miljö med fokus på lärande, pedagogik och kultur.

– Vid Högskolan i Halmstad får du en utbildning där samhällsförändringar, samverkan och framtidens lärande står i centrum.

– Det finns ett stort behov av utbildade gymnasielärare.

Om du har läst naturkunskap II, alternativt biologi, kemi och fysik, på gymnasiet? Då kan utbildningen ämneslärare på gymnasieskolan inom naturkunskap och engelska, vara utbildningen för dig.

Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare kan du påverka framtiden genom att inspirera och stimulera dina elever i olika ämnen. Ungdomarna är dessutom på väg in i vuxenlivet med allt vad det innebär, och du får ständigt lära dig nytt, bli utmanad och själv utvecklas.

Som student på ämneslärarutbildningen möter du olika former av undervisning och examination. Vid flera olika tillfällen under din utbildning gör du verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vid en skola.

Här använder vi digitala redskap och kreativa arbetsformer för att förbereda dig för ett arbete i framtidens skola. I Digitalt laborativt centrum, DLC, finns den senaste digitala tekniken, mötesplatser och kreativa ytor – något som gör utbildningen unik. Lokalerna används i utbildning, forskning och utvecklingsprojekt och är en kreativ miljö för att förverkliga idéer tillsammans. Du kommer också att lösa uppgifter i fler av Högskolan laboratorier, som Rydbergslabbet och Fab Lab, samt göra exkursioner i Halmstad med omnejd.

Vi ger dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya utmaningar tillkommer ständigt. Vi ser hela tiden över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar för att våra studenter ska få rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav och förväntningar som kommer att ställas på framtidens lärare.

Examen
Ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, avancerad nivå, 300 hp.


Arbetsområden
Det finns ett stort behov av utbildade gymnasielärare. Du blir även behörig för att undervisa i engelska och biologi i årskurserna 7–9, och inom vuxenutbildningen.

Studier utomlands
Vill du åka utomlands under studietiden finns goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Du kan läsa en kurs vid ett utländskt universitet eller göra en del av din VFU utomlands. Vi har ett gott internationellt nätverk och på senare år har våra studenter valt att åka till bland annat Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Spanien, Turkiet och Italien.

Innehåll

Utbildningen omfattar fem års studier och består av tre delar:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
Obligatoriska kurser med innehåll som är centrala för läraryrket – bland annat ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier 210 hp
I utbildningen ingår två ämnen. Huvudämnet är svenska och omfattar 120 hp. Det andra ämnet, engelska, omfattar 90 hp. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två examensarbeten om vardera 15 hp i respektive ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp
VFU innebär att du deltar i verksamheten på en skola i någon av våra samarbetskommuner. VFU är länken mellan teori och den framtida yrkesutövningen.

Under din utbildning läser du följande kurser:
År 1

Den professionella läraren (inklusive 1,5 hp VFU) 15 hp
Naturkunskap I, 15hp
– Framtida Innovation för ett Hållbart Samhälle (7,5 hp)
– Den klassiska fysikens grunder (7,5 hp)
Naturkunskap II, 22,5 hp
– Från Big Bang till vår blå planet- geologi (7,5 hp)
– Jordens kemi och materiens byggnad (7,5 hp)
– Livets uppkomst och tidiga utveckling- biologi (7,5 hp)
Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: introduktion 7,5 hp

År 2

Naturkunskap III, 15 hp
– Evolutionära förändringsprocesser (7,5 hp)
– Framtidsperspektiv för undervisning i naturkunskap (7,5 hp)
Engelsk språkvetenskap och litteratur, 15 hp
– Engelskspråkig litteratur med didaktik (5 hp)
– Fonetik, fonologi och språkfärdighet (5 hp)
– Grammatik och ordens byggstenar (5 hp)
Läraren som ledare, 15 hp, inklusive 1,5 hp VFU
Specialpedagogik 7,5 hp
Ämnes-VFU 7,5 hp

År 3

Naturkunskap IV, 22,5 hp
– Kaos , energi och materia – Kemi (7,5 hp)
– Modern fysik för en hållbar uppkopplad värld (7,5 hp)
– Mikrobiologi – biologi (7,5 hp)
Multimodaliteter och mångfald i den engelsk-språkiga världen, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Lärande och undervisning i engelska för ämneslärare gymnasieskolan: teori och praktik, 22.5 hp
– Andraspråks¬inlärning, vokabulär och talat språk: teori och metod (6 hp)
– Grammatik 2: Mening och satsbyggnad (5 hp)
– Skönlitteratur och läsfrämjande (6 hp)
– Att skapa och organisera undervisning och lärande in engelska för gymnasiet (5,5 hp)

År 4

Didaktik och bedömning, 15 hp
Ämnes-VFU, 7,5 hp (A)
Specialpedagogik, 7,5 hp
Engelskspråkvetenskap, akademiskt skrivande och forskningsmetodik, 15 hp
– Engelskspråkvetenskap och akademisk skrivande (7,5 hp)
– Forskningsmetodik för litterär och språkvetenskaplig didaktik (7,5 hp)
Examensarbete i engelska med didaktik för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

År 5

Naturkunskap V, 30 hp (A)
– Naturens samband – biologi (15 hp)
– Mat, energi och träning – kemi (7,5 hp)
– Fysiologi samt sex och samlevnad – biologi (7,5 hp)
Utveckling och utvärdering av lärande, 15 hp (A)
Naturkunskap VI, 15 hp (A)
– Självständigt arbete – naturkunskap (15 hp)

(G) = grundnivå
(A) = avancerad nivå

Med reservation för eventuella förändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 11307
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A6c).
  Eller:
  Samhällskunskap A, Engelska B, Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet 6c).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Sidan uppdaterad 2018-12-18