Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi 60 hp

Om programmet

INSTÄLLT

En stor del av de framtida energikällorna kommer att vara förnybara. Denna unika utbildning erbjuder teknisk specialistkompetens för arbete inom området energiteknik, med särskild inriktning på förnybar energi. I programmet kan du även fördjupa dig i elkraftproduktion, elkraftdistribution, energikvalitet samt fjärrvärme.


Den höga graden av valfrihet inom utbildningen ger dig möjlighet att skapa en egen profil eller att ytterligare specialisera dig inom det breda energiområdet. Utbildningen är även en bra grund om du vill förbereda dig för forskarutbildning. Ett examensarbete ingår i programmet.

Arbetsmarknaden för energiingenjörer på avancerad nivå är mycket god både i Sverige och internationellt, både inom elkraft och värmeteknik. Orsaken är stora investeringar i energiproduktion och i värmenät samt kraftöverföringar för att minska koldioxidutsläppen.

Examen
Magisterexamen


Arbetsområden
Arbetsområden efter avslutad utbildning kan vara avancerade arbeten inom energiområdet, som projektör och konstruktör, men även fortsatta forskarstudier är möjliga.

Studier utomlands
Du har inom utbildningen möjlighet att studera eller utföra moment utomlands vid något av våra partneruniversitet eller på egen hand.

Övrigt
Utbildningen ges på engelska då det är ett internationellt magisterprogram med studerande från många länder.

Innehåll

Kurser i huvudområdet:
Förnybar energi 7,5 hp
Beräkning av elektromagnetiska fält 7,5 hp
Elanläggningar 7,5 hp
Exergi 7,5 hp
Fördjupningskurs i fjärrvärmeteknik 7,5 hp
Vetenskaplig metod med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp
Examensarbete inom energiteknik 15 hp


Sidan uppdaterad 2018-12-06