Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

IT-forensik och informationssäkerhet 180 hp

Om programmet

Är du intresserad av att lära dig digital kriminalteknik och övervakning av IT-system? Detta framtidsinriktade program vänder sig både till dig som vill jobba med it-forensiska undersökningar av datorer och till dig som vill arbeta med administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet.

En vass utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
Jobba med att säkra spår och utreda brott
Lär dig granska och skydda datorsystem

Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ökar kapaciteten, men leder också till ökad sårbarhet eftersom säkerheten inte alltid kan prioriteras i tillräckligt hög grad – vilket öppnar möjligheter för personer med brottsliga avsikter.

Teori varvas med praktik
Människor som är inblandade i traditionella brott använder också i allt större utsträckning datorer och internet för att kommunicera och lagra information. Resultatet är dels att antalet IT-relaterade brott ökar, dels att digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner får en allt viktigare roll vid brottsutredningar. Under utbildningen får du lära dig grunderna i datateknik, datornätverk och IT-säkerhetssystem. Du lär dig att använda forensiska verktyg för att utvinna digital information från datorsystem. Du utbildas även i att praktiskt tillämpa metoder för att kryptera eller dölja data samt hur man söker och säkrar spår och dokumenterar sitt arbete vid brottsutredningar.

Utbildning som spänner över flera ämnesområden
Grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT-relaterade brott ingår också i din framtida kunskapsbank. Eftersom hela utbildningen är yrkesinriktad innehåller den ett flertal praktiska moment, som till exempel laborationer och fallstudier. Du kommer även ges möjlighet att genomföra projekt tillsammans med näringsliv eller myndighet.

Examen
Kandidatexamen.


Arbetsområden
Efter utbildningen är du väl rustad för att arbeta självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet.

Studier utomlands
Inom programmet finns möjligheter att ­ studera vid ett utländskt universitet via något av programmets utbytesavtal. Studieort, program­termin och innehåll väljs i samråd med programansvarig.

Övrigt
Programmet är utvecklat i samarbete med polisens tekniska rotel i Halmstad och företag inom IT-säkerhetsområdet.

Innehåll

År 1
Projektledning i IT-forensik 7,5 hp
Administration av datorsystem 7,5 hp
Kriminologi och IT-relaterad brottslighet 7,5 hp
Linuxadministration 7,5 hp
Programmering 7,5 hp
Juridik med IT-rätt 7,5 hp
Datautvinning från digitala lagringsmedia 7,5 hp
Grundläggande webbsystem 7,5 hp

År 2
Datornätverk 15 hp
Tillämpad matematik och statistik för IT-forensik 15 hp
Avancerade IT-forensiska verktyg I, 7,5 hp
Nätverkssäkerhet 7,5 hp
Riskanalys och IT-säkerhetssystem 7,5 hp
IT-forensiskt projekt 7,5 hp

År 3
Biometrisk identifiering 7,5 hp
Samhällskritisk infrastruktur 7,5 hp
Internet of Things och nätverksapplikationer 7,5 hp
Ethical hacking 7,5 hp
Krypteringsmetoder och säkring av datorsystem 7,5 hp
Utredning av IT-brott 7,5 hp
Kandidatuppsats i digital forensik 15 hp

Reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 13016
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik B (områdesbehörighet 7).
  Eller:
  Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Malin Bornhager
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Häftig forskning

Mattias Weckstén, tidigare programansvarig för IT-forensik och informationssäkerhet, är en av Sveriges 100 häftigaste forskare:

Sidan uppdaterad 2018-10-03