Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Energiingenjör - förnybar energi 180 hp

Om programmet

Vill du anta klimatutmaningen och aktivt bidra till ett hållbart samhälle? Vill du öka andelen solenergi och vindkraft i energisystemet? Då ska du välja Energiingenjör – förnybar energi. Här lär du dig om energisystem, energieffektivisering och smart energianvändning.

– Bidra till ett hållbart samhälle
– Studera utomlands


Omställningen till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion är en stor utmaning. Sverige ligger långt fram, inom EU och världen i stort vad gäller förnybar energi, optimering av processer och systemlösningar. Området är mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande med direkt koppling till miljöaspekter och klimatfrågan.

Du kommer att studera förutsättningarna för förnybar energi och effektiv energianvändning. På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom energiområdet. Tonvikten ligger på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet där elkraft och fjärrvärme ingår. Teoretisk undervisning blandas med laborationer, seminarier, projekt med redovisningar och studiebesök vid företag och energianläggningar.

Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna påverka hur framtidens energitillförsel kan organiseras och hur ny energiteknik och energi kan användas så miljöriktigt som möjligt.

Examen
Högskoleingenjörsexamen


Arbetsområden
Arbetsmarknaden är god. Du kommer bland annat att kunna arbeta med utveckling och utvärdering, system- och teknikanalyser, rådgivning och information, styrning av drift och underhåll, projektering, planering och dimensionering.

Studier utomlands
Kan du tänka dig att göra ditt examensarbete utomlands? Utlandsvistelsen kan finansieras genom olika stipendier, till exempel MFS-stipendiet. Studieort och innehåll väljer du i samråd med ansvarig för programmet och din handledare för examensarbetet.

Övrigt
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt Masterprogram i Energismart innovation i byggd miljö där huvudområdet är byggteknik med inriktning förnybar energi, så fort erforderliga beslut om programmet har fattats.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

Programkurser:
Energiförsörjning 7.5 hp G
Tillämpad fysik 7.5 hp G
Tillämpad matematik I 7.5 hp G
Tillämpad matematik II 7.5 hp G
Tillämpad matematik III 7.5 hp G
Ellära 7.5 hp G
Mekanik 7,5 hp G
Ingenjörsmetodik 7.5 hp G

Industriell ekonomi 7,5 hp G
Solenergiteknik 7.5 hp G
Bioenergi med biogas 7.5 hp G
Elkraftsystem I 7.5 hp G
Vindkraftteknik 7.5 hp G
Miljössystemanalys 7,5 hp G

Effektiv energianvändning 7.5 hp G
Energisystemets styrmedel 7,5 hp G
Vetenskaplig metod och energiteknisk forskning 7,5 hp G
Examensarbete inom energiteknik 15 hp G
Framtida energisystem 7.5 hp G
Fjärrvärmeteknik 7,5 hp G
Hållbar projektledning 7,5 hp

Valbara energikurser:
Elektriska drivsystem 7.5 hp G
Elkraftsystem II 7.5 hp G
Flervariabelanalys 7,5 hp G
Installationsteknik 7.5 hp G

G=Grundnivå

Med reservation för ändringar

HT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 10017
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).
  Eller:
  Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Studieavgift
  För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz:
  Mer information om studieavgift.
 • Programansvar
  Heidi Norrström
 • Anmälan öppnar 15 mars 2019
 • Anmälan senast 15 april 2019

Anmälan stängd

Bäst i Sverige på samverkan med näringslivet
Sidan uppdaterad 2019-02-12