Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Teknisk bastermin: Maskiningenjör 20 veckor

Om programmet

INSTÄLLT

Vill du arbeta med att utforma produkter? Tycker du att ergonomi, färg- och formlära är viktigt att tänka på när en produkt skapas? Denna utbildning innehåller både ett unikt fokus på produkters konstruktion och utformning och på de traditionella ingenjörsämnena.

Teknisk bastermin: Maskiningenjör vänder sig till dig som inte har behörighet till det ordinarie Maskiningenjörsprogrammet.


Du inleder din utbildning med en bastermin på 20 veckor som innehåller de delar av de behörighetsgivande kurserna som vi bedömer att du behöver för att kunna följa det ordinarie programmet. Efter godkänt resultat på terminen följer du det ordinarie programmets studiegång.

Basterminen ger dig de grundläggande kunskaper i framför allt matematik och naturvetenskap som krävs för att läsa ett tekniskt program på Högskolan i Halmstad. Eftersom basterminen är bunden till ett specifikt program och innehållet är skräddarsytt för just det programmet, får du mycket goda förutsättningar för de fortsatta studierna. Du får även möjlighet att träna dig i effektiv studieteknik, arbeta i Högskolans studiemiljö och möta studenter som redan läser programmet.

Basterminen kan endast läsas på våren. Under förutsättning att du genomgår hela terminen med godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti på det efterföljande program som är kopplat till basterminen.

Övrigt
Läs om Maskiningenjörsprogrammet på hh.se/maskiningenjor

Innehåll

Utbildningen på basterminen är uppdelad på följande kurser:

 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi

Beskrivning av Maskiningenjörsprogrammets innehåll finns i en för detta program särskild utbildningsplan som omfattar den del av utbildningen som ger högskolepoäng.

VT 2019 (Halmstad, 100%)
 • Anmälningskod 20003
 • Behörighetskrav
  Grundläggande behörighet +
  Matematik 3b eller 3c, Fysik 1 samt Kemi 1
  Eller
  Matematik C, Fysik A samt Kemi A
 • Urvalsregler
  Betyg 66% och högskoleprov 34%.
  Mer information om urvalsregler.
 • Programansvar
  Mattias Bokinge
 • Inställt

Anmälan stängd


Saknar du behörighet till basterminen har du möjlighet att istället läsa ett tekniskt basår under 40 veckor vid Högskolan i Halmstad

>> Teknisk basår, 40 veckor.

Sidan uppdaterad 2018-11-01